Jeg Pia Charlotte Nielsen har lang erfaring i å undervise. Drevet Piproductions Danseskole. Min utdannelse er Yin Yoga lærer og ballettpedagog. Våren 2023 vidreutdanner jeg meg innen Flow Yoga og pilates. Kurs innenfor dette kommer etterhvert.