Priser

Vår 2024

Kursavgift:

Prøvetime kr. 220,-

8.januar – 4.mars kr.1600,-  (8 ganger)

11.mars – 13.mai kr.1600,- (8 ganger)

(utgår uke 13 og 14 påskeferie 25.mars/1.april)