Priser

Høst 2023

Kursavgift:

Drop inn kr. 200,-

21.august – 18.september kr. 700,- (5 ganger)

25.september – 20.november kr. 1120,- (8 ganger)

(utgår 2.oktober, høstferie)

27.november – 18.desember kr.560,- (4 ganger)